1. Eximtours.cz
 2. Egypt
 3. Hurghada
 4. Hurghada
 5. HATŠEPSUT 5

HATŠEPSUT 5

 • Volný den u Rudého moře
 • Luxor - návštěva Údolí králů
 • Chrámové komplexy v Karnaku
 • Skalní chrámy v Abu Simbel
 • Asuán
 • Informace o hotelu
 • Hurghada - Luxor - Karnak - Údolí králů - Edfu - Kom Ombo - Asuán - Philae -Asuán - Hurghada

  Program zájezdu

  1. den: Česká republika - Hurghada
  Odlet z České republiky, přílet do Hurghady, transfer do hotelu, ubytování.

  2. den: Hurghada - Luxor - Karnak - Luxor
  Brzy ráno odjezd do Luxoru, který byl ve středověku známý jako Théby, hlavní město Egypta v období Nové říše a slavné město boha Amon-Rea ("krále bohů"). Město bylo starověkými Egypťany nazýváno Veset nebo také "Ta Ipet", což znamená "Svatyně". V pozdější době ho Řekové přejmenovali na Théby. Současný název Luxor pochází z arabského názvu al-Uksur (v překladu "Město paláců"). Po příjezdu do Luxoru Vás čeká oběd na lodi. V odpoledních hodinách následuje prohlídka východního břehu Nilu - chrámové komplexy v Karnaku a Luxoru. Večeře a nocleh na lodi.

  3. den:Luxor - Údolí králů
  Po snídani navštívíte Údolí králů, které v dobách starověkého Egypta sloužilo jako pohřebiště faraonů a mocných šlechticů. Údolí králů je rovněž Araby nazýváno Bibán el-Mulúk "Brány králů", leží nedaleko Luxoru v hluboké severozápadně orientované rozsedlině ve vápencovém masivu Libyjského pohoří. Nachází se na západním břehu řeky Nil, v samotném srdci thébské nekropole. Údolí králů společně se zbytkem thébské nekropole bylo zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Následuje prohlídka chrámu královny Hatšepsut, která se nechávala vyobrazovat jako muž a byla druhou doloženou královnou Egypta. Další zastávkou boudou Memnonovy kolosy. Uprostřed obdělávaných polí se tyčí dva obří kamenné kolosy, stojící nad západním břehem Nilu, proti Karnaku a Luxoru. Za jejich zády se rozkládá skalnaté úbočí, v němž byly po staletí budovány slavné skalní hrobky thébského pohřebiště. Kolosální dvojčata zpodobňují jednu a též osobu - faraona Amenthotepa III, v ptolemaiovské době začali Řekové severní z obou kolosů považovat za podobu Memnona, velitele etiopského vojska. Následuje prohlídka dílny na výrobu alabastru. Dále bude pokračovat prohlídka do Údolí královen. V dobách starověkého Egypta zde byly pohřbívány manželky faraonů, také sloužilo jako pohřebiště pro prince a princezny z královské krve. Po obědě plavba lodí proti proudu Nilu, večeře a nocleh na lodi.

  4. den: Edfu - Kom Ombo - Asuán
  Další den započne v Edfu, kde navštívíte chrám zasvěcený Horovi z Behdetu (Edfu), staroegyptskému bohu nebes, slunce a světla, též nazývanému božský vládce Egypta. Stavba započala v roce 237 př.n.l. a byla dokončena v roce 57 př.n.l. Tento gigantický chrám je složen z Prvního pylonu, Předního nádvoří, Hypostylových sálů, komnat za Druhým hypostylovým sálem (jinak také síň obětin), Vnější chodby (Chrámového ochozu). Chrám je zdoben reliéfy a nástěnnými malbami. Po obědě pokračuje plavba lodí do Kom Ombo, kde je plánována prohlídka chrámu zasvěcenému dvěma bohům: Horovi se sokolí hlavou a krokodýlímu bohovi Sobekovi. Díky dvojímu zasvěcení je chrám často nazýván "dvojitým chrámem". Následuje přesun do Asuánu. Večeře a nocleh na lodi.

  5. den: Asuán - Philae - Asuán
  Dopoledne je volný program, fakultativně možnost návštěvy skalních chrámů v Abu Simbel nebo Núbijské vesnice. Po návratu na loď oběd a v odpoledních hodinách následuje prohlídka chrámu ve Philae, který je zasvěcen bohyni Eset (Isis). Jedná se však o chrámový komplex a třeba že hlavní chrám byl zasvěcen Eset, nacházeli se v něm i další svatyně. Poté bude možnost si prohlédnout nedokončený obelisk královny Hatšepsut ve staroegyptském lomu. Další na programu je romantická projížďka felukou, ze které lze pozorovat nádherná panoramata Asuánu. Večeře, nocleh na lodi.

  6. den: Asuán - Hurghada
  Ráno volný program v Asuánu s možností fakultativních výletů. V dopoledních hodinách odjezd do oblasti Hurghady, ubytování v hotelu, večeře, nocleh.

  7. den: Hurghada
  Pobyt u Rudého moře

  8. den: Hurghada - Česká republika

  Snídaně, transfer z hotelu na letiště a odlet zpět do České republiky.

  Upozornění: Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 6 osob.

  V ceně zájezdu je zahrnuto: Letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků
  ubytování a stravování dle programu (3 noci v hotelu v Hurghadě s All inclusive, v případě okruhu 4* v 4* hotelu, v případě okruhu 5* v 5* hotelu, 4 noci s plnou penzí na lodi)
  možnost přikoupení all inclusive na lodi
  služby česky nebo slovensky hovořícího průvodce
  místní průvodce
  transfery autobusem
  prohlídky dle programu včetně vstupů
  povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zák. č. 159/99 Sb.

  V ceně zájezdu není zahrnuto: cestovní a covid pojištění,fakultativní služby
  povinné bakšišné (nosiči zavazadel, personál lodi atd.) 33 USD/os./okruh.

Fotogalerie

 • Egypt
 • Egypt
 • Egypt
 • Egypt
 • Egypt
 • Egypt
 • Egypt
 • Egypt
 • Egypt
 • Egypt
 • Abu Simbel
 • Philae Island Aswan
 • Restaurace na lodi
 • Temple Khonsu
 • Loď