1. Eximtours.cz
 2. Itálie
 3. Řím a okolí
 4. Řím
 5. Řím s návštěvou Florencie letecké víkendy

Řím s návštěvou Florencie letecké víkendy

 • Návštěva papežského státu Vatikánu
 • Rychlovlakem Freccia Rossa nebo Italo do Florencie
 • Vlak do Florencie v ceně
 • Fakultativně lze navštívít Koloseum, Forum Romanum, Palatine
 • Uvidíte všechna krásná místa v Římě i ve Florencii
 • Informace k zájezdu
  1. DEN Odlet do Říma, transfer do hotelu. Následuje prohlídka italské metropole a centra kultury – Říma. Nocleh.
  2. DEN Po snídani návštěva papežského státu Vatikánu – sídla křesťanské církve. Chrám sv. Petra s jeho katakombami, kde je mj. i hrobka zesnulého papeže Jana Pavla II. Návštěva Vatikánských Muzeí. Zbytek dne opět věnován „věčnému“ Římu. Procházka historickým centrem, prohlídka města s neobyčejnou koncentrací antických památek, jako jsou Koloseum nebo Pantheon, dále také náměstí Piazza Navona s fontánou Čtyř řek, Španělské schody, slavná Fontána di Trevi. Svůj návrat do Říma si můžete „pojistit“ vhozením mince právě do této fontány. Nocleh.
  3. DEN Snídaně, odjezd z vlakového nádraží Termini rychlovlakem Freccia Rossa nebo Italo do Florencie (doba jízdy je cca 80 minut). Prohlídka této renesanční klenotnice, např. Palazzo Medici, Riccardi, sídlo tohoto významného rodu, Medicejská kaple: Knížecí kaple a pohřební kaple rodu S. Marco, dominikánský klášter, kaple sv. Antonína, gotický dům S. Maria del Fiore, baptisterium, Rajská brána, Gotická kampanila, Palazzo Vecchio – gotická radnice, Pantheon ze 13. stol., gotický a renesanční interiér, kostel Santa Croce, hrobka Michelangela, Ponte Vecchio, most přes řeku Arno, pozdně gotické a renesanční domy a paláce. V odpoledních hodinách odjezd vlakem zpět do Říma. Nocleh.
  4. DEN Snídaně, individuální program nebo program s průvodcem. Nocleh.
  5. DEN Snídaně, individuální volno. Dle letového řádu transfer na letiště a odlet do ČR.

  MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Řím–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer z letiště do hotelu a zpět,  4 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 4x snídaně, jízdenku 2. třídy rychlovlaku Freccia Rossa nebo Italo z Říma do Florencie a zpět, služby česky mluvícího průvodce

  CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy, jízdné na místní hromadnou dopravu, povinný příplatek městské taxy (cca 6-7,5 EUR/osoba/noc)

  FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj 

  DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE OHLEDNĚ VSTUPŮ (platí pro vstupy objednané od 1.4.2024):
  Jediný vstup, který  je nutné objednat předem je vstup do Koloseum a Forum Romanum + Palatin. Počet lístků je limitovaný a nejde následně řešit na místě.

  Cena je 990 Kč za osobu, děti do 17,99 let vstup neplatí. Musejí se však prokázat platným dokladem a vstupenku zdarma si vyzvednout na pokladně Kolosea s platícím dospělým. 

  ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA


  ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ

  Celodenní jízdenka na MHD                                         9 €

  Vatikánská muzea vč. Sixtinské kaple                          22 € (večerní prohlídka 26 €)

  Kupole Chrámu Sv. Petra                                             10 €

  Andělský hrad                                                              16 €

  Monument Viktora Emanuela                                      12 €

  Kapitolská muzea                                                         15 €

  Etruské muzeum Villa Giulia                                          6 €

  Caracallovy lázně                                                          10 €

  Katakomby Sv. Kalixta                                                   10 €

   

Fotogalerie

 • ITÁLIE
 • ITÁLIE
 • ITÁLIE
 • ITÁLIE
 • Florencie - Dóm Santa Maria del Fiore
 • Florencie město
 • Řím - St.Peter Basilika
 • Řím Forum
 • Řím ulička