Jedeme na Maltu: doklady a další nezbytnosti

Chystáte se na zájezd na Maltu? Podívejte se na podrobné informace, co všechno budete potřebovat pro nerušenou dovolenou v této krásné zemi.
Valletta, Malta

Doklady potřebné pro vstup na Maltu

Občané ČR mohou vstupovat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení.

Doklady

Budete potřebovat cestovní pas, který musí být platný minimálně po dobu plánovaného pobytu na Maltě nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (vydávaný po druhé polovině roku 2000). Vlastní pas musí mít i nezletilí. Pro občany třetích států platí povinnost si pasové a vízové formality zajistit individuálně.

Víza

Podle dohody o bezvízovém styku mohou občané ČR cestovat na Maltu bez víza na dobu nepřesahující 90 dnů.

Praktické informace před dovolenou na Maltě

  • Časový posun: Malta je o 1 hodinu před Českou republikou. Pokud je v České republice například 12:00, na Maltě bude 13:00 (i v létě).
  • Úřední jazyky: Úředními jazyky jsou maltština a angličtina. Dalším rozšířeným jazykem je italština, která byla úředním jazykem až do roku 1934.
  • Telefonování a internet: Většina hotelů a restaurací nabízí bezplatné Wi-Fi připojení pro své hosty. V turistických oblastech často najdete i veřejné Wi-Fi sítě. Pokud si pořídíte místní SIM kartu, můžete využít datové tarify místních operátorů.
  • Elektřina: Na Maltě jsou běžně používané „britské“ zásuvky se standardem BS 1363, se 3 obdélníkovými otvory. Malta je tak jednou z mála evropských zemí, do kterých budete potřebovat adaptér do zásuvek. Můžete ho zakoupit na recepci hotelu nebo v obchodech. Zásuvky mají napětí 230 V a frekvenci 50 Hz.
Blue Grotto, Malta
Valletta, Malta

Očkování a zdravotní péče na Maltě

Na dovolenou na Maltu nepotřebujete žádné povinné očkování. Vyplatí se základní očkování pro cestovatele. Zdravotní péče je na Maltě na dobré úrovni, v případě nutnosti se můžete nechat ošetřit jak ve státním, tak i soukromém zařízení. Všude se bez problémů domluvíte anglicky. Léčba bývá poměrně drahá, proto nezapomeňte na kvalitní cestovní pojištění.

Celní a devizové předpisy

Při vstupu na Maltu je povoleno dovézt osobní zboží pro vlastní potřebu bez celních poplatků. Stejně tak je možné vyvézt osobní zboží zakoupené na Maltě. Nicméně existují omezení pro dovoz a vývoz některých specifických položek, jako jsou zbraně, drogy, nelegální předměty apod. Konkrétní informace získáte u maltských celních úřadů.

Při vstupu nebo výstupu z Malty je povoleno převážet hotovost v hodnotě do 10 000 EUR nebo jiné měny ekvivalentní hodnoty. Pokud převážíte hotovost ve vyšší hodnotě, měli byste tuto částku nahlásit místním celním úřadům.
Neolitický chrám Hagar Qim
Zahrady Barrakka ve Vallettě

Bezpečnost na Maltě

Malta je známá vysokou úrovní bezpečnosti, nízkou mírou kriminality a stabilním politickým prostředím. Nicméně se vyplatí ostražitost jako v kterékoliv jiné turistické destinaci – nenechávejte své věci bez dozoru, cennosti si raději umístěte do hotelového trezoru, pořiďte si pro jistotu fotokopii dokladů apod. Bezpečnost silničního provozu na Maltě může být někdy výzvou, zejména kvůli hustému provozu, úzkým ulicím a rychlé jízdě místních řidičů.

Užitečné kontakty pro případ nouze

  • Tísňová linka: 112
  • Policie: 191
  • Záchranná služba (ambulance): 196
  • Požární záchranná služba: 199

Velvyslanectví České republiky na Maltě

Adresa: Villa Malitah, Triq it-Torri, Ta' Xbiex XBX 1063, Malta
Telefon: (+356) 2132 2080
E-mail: malta@embassy.mzv.cz
V případě naléhavých nebo život ohrožujících situací vždy zavolejte místní tísňovou linku 112.
Záliv Spinola u města St. Julian’s, Malta)

Otázky a odpovědi k formalitám na Maltě

Jaké doklady jsou třeba ve vstupu na Maltu?
Potřebuji vízum na Maltu?
Je Malta bezpečná země?