Poznejte Maltu: historie, geografie, kultura a lidé

Malta, plným názvem Maltská republika, je souostroví uprostřed Středozemního moře, mezi Sicílií a severoafrickým pobřežím. Skládá ze tří hlavních ostrovů, Malty (Malta), Goza (Ghawdex) a Comina (Kemmuna), a několika menších neobydlených ostrůvků. Maltské ostrovy jsou vyhlášené krásnou přírodou, sluncem, pohodovou atmosférou a dlouhou, bohatou historií a kulturním dědictvím.
Panorama Valletty, Malta

Geografie Malty

Území Malty o rozloze 316 km² je většinou hornaté s členitým pobřežím, útesy, malými plážemi a přírodními přístavy. Ostrovy omývá Středozemní moře s teplotou vody vyšší než v ostatních částech Středomoří. Malta nemá řeky ani jezera, hlavním zdrojem pitné vody je podzemní voda a odsolená mořská voda. Půda je převážně vápencová, což je znát na skalnatých útesech a jeskyních.
  • Ostrov Malta: Je největším a nejlidnatějším ostrovem souostroví. Měří zhruba 27 km na délku a 14,5 km na šířku. Má členité pobřeží s množstvím písečných pláží, útesů a malebných zátok. Hlavní město Valletta, architektonická perla Malty, je politické a kulturní centrum ostrovů.
  • Ostrov Gozo: Druhý největší ostrov Malty, klidnější a méně zalidněný. Ostrov je oblíbený pro své přírodní krásy, malebné vesnice a historické památky, jako je např. Citadela ve městě Victoria.
  • Ostrov Comino: Nejmenší ze tří hlavních ostrovů Malty. Malebný ostrůvek s nedotčenou přírodou a klidnou atmosférou má rozlohu pouhých 3,5 km². Jde o populární výletní cíl turistů s nádhernými zátokami, útesy, lagunami a jeskyněmi.
Citadela, ostrov Gozo
Modrá laguna, ostrov Comino

Zajímavosti z historie Malty

Malta má bohatou historii, která sahá až do pravěku.
  • Pravěk: Malta byla osídlena už před více než 7 000 lety. Nalezené megalitické chrámy patří mezi nejstarší samostatné kamenné stavby na světě.
  • Starověk: Malta byla pod vlivem různých civilizací, včetně Féničanů, Kartáginců a Řeků. Římská říše ovládala Maltu od roku 218 př. n. l. do roku 395 n. l., kdy se stala součástí Byzantské říše.
  • Doba arabská: V roce 870 Maltu dobyli Arabové. Jejich nadvláda na ostrově trvala přibližně 200 let a měla významný vliv na kulturu a jazyk Malty.
  • Maltézští rytíři: V roce 1530 císař Karel V. Maltu věnoval Řádu maltézských rytířů, kteří vybudovali na ostrově množství pevností a opevnění na ochranu před nájezdy Osmanské říše.
  • Napoleonova doba: V roce 1798 dobyl Maltu Napoleon Bonaparte a vyhnal rytíře. Napoleonova nadvláda netrvala dlouho, v roce 1800 Malta přešla pod správu Britského impéria.
  • Britská vláda: Malta byla pod britskou správou až do získání nezávislosti v roce 1964.
  • Současnost: Malta získala úplnou nezávislost na jako nezávislý stát Commonwealthu. V roce 1974 se Malta stala republikou. Dnes je suverénním státem a členem Evropské unie.
Valletta, Malta
Mdina

Lidé Malty, jejich kultura a náboženství

Malta je nejhustěji obydlená země Evropské unie (cca 1 265 obyvatel na km²) a zároveň jedna z nejzalidněnějších zemí na světě. Na Maltě žije přibližně půl milionu obyvatel, z toho 95 % Malťané. Největší menšinou jsou Britové (cca 2,5 %), kteří se často stěhují na Maltu v důchodovém věku. 1 % populace zastupují muslimové ze severní Afriky.

Drtivá většina obyvatel (94 %) se hlásí k římskokatolickému vyznání, katolicismus je také státním náboženstvím ukotveným v ústavě země. Žijí tu i malé komunity muslimů, Židů a protestantů (většinou Britů). Většina lidí pravidelně navštěvuje bohoslužby.

Jak se mluví na Maltě

Malta má dva oficiální jazyky: maltštinu (jediný semitský jazyk psaný latinkou) a angličtinu. Oba jazyky se povinně vyučují na základních a středních školách. Přes polovinu populace hovoří italsky.

Festivaly a lidové tradice

Součástí maltského života jsou tradiční festivaly a oslavy. Mezi nejznámější se řadí Valletta International Arts Festival, Carnival (před Velikonocemi) a svátky světců, které se slaví ve vesnicích po celém ostrově. Malťané milují tradiční lidové zvyky a řemesla. Mezi ně patří ruční výroba krajek, tkaní koberců, keramika a výroba tradičních hudebních nástrojů.
Tradiční keramické dlaždice
Karneval, Valletta, Malta

Otázky a odpovědi k historii a geografii Malty

Kde leží a jak vypadá Malta?
Jací jsou obyvatelé Malty?
Jakou řečí se mluví na Maltě?