Jak dobře znáte Egypt?

Egypt, celým názvem Egyptská arabská republika, zabírá severovýchod Afriky, ale kouskem zasahuje i do Asie (Sinajský poloostrov). Hranice na jihu a západě sdílí s Libyí a Súdánem, sousedem na severovýchodě je Izrael. Severní hranici ohraničuje Středozemní moře, spojené Suezským průplavem s Rudým mořem na východě.

Situační mapa Egypta s polohou letovisek
Suezský průplav v Egyptě

Na počátku byl Nil

Život Egypta se od nepaměti řídil Nilem a záplavami, které zásobovaly okolí řeky úrodným bahnem. Povodně skončily výstavbou Asuánské přehrady, ale dodnes je území kolem Nilu o rozloze cca 35 000 km² jedinou úrodnou půdou, zdrojem života a domovem 96 % obyvatel. Nil se do Středozemního moře vlévá gigantickou deltou, která v nejširším místě měří 250 km a zabírá plochu 22 000 km².

Egyptské pouště

Zbytek Egypta vyplňuje Sahara, kterou údolí Nilu rozřízlo na písčitou Libyjskou poušť na západě a skalnatou Arabskou poušť na východě. Sinajskou poušť na severovýchodě modelují duny, červené skály a hluboká údolí (vádí).

Západní Sahara v Egyptě

Lidé a obyvatelstvo Egypta a jejich kultura

Egypt je jednou z nejlidnatějších zemí Afriky. Přestože jeho rozloha zabírá 1 002 450 km², většina ze 100 milionů obyvatel žije kolem Nilu na území o velikosti 3,5 % země. Metropolí je 15milionová Káhira. Etnické složení zastupují z 95 % egyptští Arabové, mezi menšiny patří Núbijci, Berbeři, Súdánci a Židé. Státním náboženstvím je (sunitský) islám, úřední řečí arabština.

Ptolemaiovský chrám boha Hora, Edfu, Egypt
Mešita Muhammada Alího, Káhira

Historie Egypta stará 5 000 let

Dějiny Egypta patří k nejstarším v lidské historii. Nad pyramidami žasli i řečtí a římští dobyvatelé.

  • Vlastní dějiny Egypta se počítají od jeho sjednocení kolem 3000 př. n. l., kdy král Meni spojuje Horní a Dolní Egypt a zahajuje tím období Staré říše. Egypťané v té době už mají písmo i kalendář s 365 dny!
  • V druhém tisíciletí staví faraon Džoser první pyramidu v Sakkáře, jeho nástupci jsou uctíváni jako synové slunečního boha Re a mají neomezenou moc. V Gíze vznikají slavné pyramidy (Cheopsova) a chrámy.
  • 332 př. n. l. končí faraonský Egypt dobytím Alexandrem Velikým a stává se na 9 století součástí antického světa až do ovládnutí země Araby. Později Egypt dobývají Turci a nakonec ho zadlužení v souvislosti se stavbou Suezského průplavu vrhne do náruče britského impéria.
  • Dvacáté století probíhá v Egyptě ve znamení osamostatnění (1922), několika převratů, suezské krize, „arabského jara“ a demokratických voleb. Dnes je Egypt parlamentně prezidentskou republikou.
Setiho chrám v Egyptě

Otázky a odpovědi k historii a geografii Egypta

Jak velký je Egypt a kolik má obyvatel?
S jakými zeměmi Egypt sousedí?
Jsou v Egyptě národní parky?
Jaké je náboženství v Egyptě?