Bulharsko, země na křižovatce mezi Východem a Západem

Bulharsko, obklopené Řeckem, Rumunskem, Makedonií, Srbskem a Tureckem, bylo odjakživa přirozeným mostem mezi západem a východem, křesťanstvím a islámem. Pro turisty je jednou z nejméně probádaných zemí Evropy.

Mapa Bulharska
Pláž Černého moře

Geografie Bulharska

Bulharsko leží na jihovýchodě Balkánského poloostrova a má rozlohu necelých 111 tisíc km2 (1,4x více než ČR). Jeho povrch modelují vysoká pohoří, lesy, úrodné pláně, jezera a řeky. Od západu na východ se Bulharskem táhne horské pásmo Stara Planina (dříve Balkán, odtud jméno celého poloostrova). Severní hranici ohraničuje veletok Dunaj, východní lemují zlaté pláže Černého moře. Jihozápad země vyplňuje soustava horských masivů – Vitoša, Rila s nejvyšší horou Musala (2 925 m), Pirin a Rodopy.

Věděli jste?

Černé moře prakticky nemá příliv a odliv, pouze stálý příboj. Jeho vlny ovšem mohou dosahovat i několika metrů. Vzhledem k tomu, že hlavním přítokem je Dunaj, je slanost moře o poznání nižší než v moři Středozemním.

Zajímavosti z bulharské historie

  • 12. století př. n. l. – nejstarší známý kmen na území Bulharska byli Thrákové, mimochodem jedno ze tří etnik tvořících spolu s Protobulhary a Slovany bulharský národ.
  • 6. století – přišli první Slované, v 7. století následují kočovní turkičtí Protobulhaři. Jejich vůdce, chán Asparuch, zakládá roku 681 první bulharský stát.
  • 1396 – dobytí Bulharska Osmanskou říší, která ovládala Balkán dalších pět století.
  • 1878 – vznik Bulharského knížectví, o pár let později (1908) vyhlásil kníže Ferdinand nezávislost na Osmanské říši a přijal titul cara.
  • 1918 – první světovou válku prohrálo Bulharsko po boku ústředních mocností, ve druhé světové válce nejprve podporovalo nacistické Německo, později se přidalo ke Spojencům.
  • 1947 – Bulharsko se stalo součástí socialistického bloku, v roce 2007 se stalo členem EU.

Bulharská kultura

Bulharskou kulturu poznáte nejlépe z památek, folklóru a tradic. Některé bulharské zvyky registruje UNESCO jako nehmotné kulturní světové dědictví – např. rituál nestinarstvo s tancem po žhavém uhlí nebo kukeri na zahnání zlých duchů, polyfonické zpěvy apod. Kulturními skvosty Bulharska jsou pravoslavné kláštery, ve kterých se během osmanské nadvlády udržovala gramotnost i náboženství.

Jezera v pohoří Rila

Obyvatelé Bulharska

Bulhaři jsou pohodáři, velmi pohostinní a komunikativní. K jejich balkánské nátuře patří i hrdost na zemi, kterou milují. 85 % populace tvoří etničtí Bulhaři, mezi menšiny patří Turci, Romové, Makedonci a Arméni. Převládajícím náboženstvím je pravoslaví, turecká menšina vyznává sunitský islám, bez vyznání je cca 17 % populace. Hovoří se zde bulharsky a píše se cyrilicí (nikoliv azbukou). V hotelech se dá slušně domluvit anglicky nebo německy. Můžete zkusit také ruštinu.

Tradiční bulharský rituál na zahnání zlých duchů kukeri
Fresky ve skalním kostelu Ivanovo, Bulharsko
Rilský klášter

 

Otázky a odpovědi o Bulharsku

Kde leží Bulharsko a jak je velké?
S kým sousedí Bulharsko?
Jaká jsou největší města Bulharska?
Jak se domluvit v Bulharsku?
Jaké náboženství převládá v Bulharsku?