Poznejte Kypr: historie, geografie, kultura a lidé

Kypr je s rozlohou 9 251 km² třetím největším ostrovem ve Středozemním moři po Sicílii a Sardinii. Ostrov je rozdělený na několik částí – na jihozápadě je to Kyperská republika, která ovládá dvě třetiny území, severovýchod zabírá Severokyperská turecká republika, mezi nimi je zóna pod kontrolou OSN, tzv. Zelená linie. Britové mají na jihu ostrova dvě základny, které jsou pokládány za součást Spojeného království.

Kyrenia, severní Kypr

Zajímavosti z historie Kypru

Dějiny Kypru ovlivnila jeho strategická poloha na rozhraní tří světadílů – Evropy, Asie a Afriky. Ostrov je osídlený více než 10 tisíciletí! Mezi prvními obyvateli byli Mykéňané ve 2. tisíciletí př. n. l. Od té doby se na něm vystřídala řada civilizací, z nichž každá tu nechala výrazné stopy – Řekové, Římané, Egypťané, Peršané, Arabové, Francouzi, Benátčané, Turci a od r. 1878 Britové.

Velká Británie si Kypr jako kolonii udržela do roku 1960, kdy byla nucena udělit ostrovu nezávislost. Ve stejném roce vznikla jednotná Kyperská republika. Jednotná ovšem nezůstala dlouho, její vývoj poznamenal nacionalismus obou etnik Kypru i jejich „národních centrál“, Řecka a Turecka. V roce 1974 obsadilo Turecko severní část ostrova, kde o 9 let později kyperští Turci vyhlásili samostatný stát. Ten dodnes uznává pouze Turecko.

Mozaika z naleziště v Paphosu
Opatství Bellapais, Kyrenia
Pohoří Troodos, Kypr

Geografie Kypru – dlouhá pobřeží, lesy i hory

Vulkanický původ vymodeloval Kypru nádhernou krajinu, pro kterou jsou typická kopcovitá pole, úrodné pláně s vinicemi a olivovníky, dlouhá pobřeží a hory, pokryté piniovými lesy, cypřiši a vavříny. Ostrovem procházejí dvě horská pásma – v jižní části pohoří Troodos s nejvyšší horou Olympem (1 952 m), na severu pohoří Kyrenia. Mezi nimi se rozkládá úrodná planina Mesaoria s hlavním městem Nikósií (Lefkosií).

Mezi důležitá centra jihu ostrova patří Nikósie, Larnaca, Limassol, Paphos a Polis, v severním Kypru jsou to města Morphou, Kyrenia a Famagusta.

Lidé na Kypru a jejich kultura

Kypřané jsou středomořsky pohodoví, pohostinní a přátelští, ať se jedná o sever, nebo jih. Udržují silné rodinné vztahy a tradice, milují dobré jídlo a rodinné oslavy. Velkou roli v jejich životě má náboženství – kyperští Řekové jsou z 98 % ortodoxní křesťané, kyperští Turci vyznávají sunnitský islám. Mezi menšiny patří církev arménská, maronitská nebo anglikánská.

Karavanseraj Buyuk Han, Nikósie
Rybáři v Limassolu, Kypr
Kyperská siesta - káva a desková hra

Kultura na Kypru má hluboké kořeny. Je to vidět nejen na pozoruhodných památkách, ale i na dodržování tradic a významných svátků. Řečtí i turečtí Kypřané mají i bohatou tradici řemesel a lidového umění, vyhlášené je např. krajkářství nebo stříbrnictví.

Otázky a odpovědi k historii a geografii Kypru

Kde leží Kypr?
Jak vypadá Kypr?
Jak se domluvit na Kypru?