Co (ne)víte o Turecku: osmanská historie, příroda, lidé

Geografie Turecka

Jen málo zemí na světě se může pochlubit, že se rozprostírá na dvou kontinentech. Turecko je jednou z nich, i když do Evropy zasahuje jen malým výběžkem, sotva 3 % území (Východní Thrákie). „Zbytek“ Turecka o velikosti přes 780 000 km² leží na poloostrově Malá Asie (Anatolie). V evropské části sousedí Turecko s Řeckem a Bulharskem, sousedy z asijské strany jsou Sýrie, Irák, Irán, Ázerbájdžán, Arménie a také Gruzie.
Most přes Bospor v Istanbulu
Většinu území Turecka vyplňují vysoké náhorní plošiny s průměrnou nadmořskou výškou 1 000 m, obklopené na jihu pohořím Taurus, na severu řetězem Pontských hor a na východě Arménskou vysočinou s nejvyšší horou Turecka, biblickým Araratem (5 137 m n. m.).

Čtyři moře kolem Turecka

  • Černé moře na severu, se zubatým a strmým pobřežím
  • Marmarské moře, oddělující dvěma průlivy (Bospor a Dardanely) evropskou a asijskou část Turecka
  • Egejské moře na východě s členitým pobřežím, ostrovy a nejkrásnějšími letovisky Bodrum, Kusadasi nebo Marmaris
  • Středozemní moře na jihu s „tyrkysovým pobřežím“ a nádhernými plážemi Turecké riviéry
Pobřeží Černého moře v regionu Kastamonu
Kappadokie, Turecko

Dějiny Turecka od Chetitů po republiku

Na území Malé Asie se dařilo vyspělým civilizacím od starověku – jako první kolonizovali poloostrov Chetité. Od 12. století př. n. l. obsadili území Řekové, poté Římané a po rozpadu Římské říše se stalo součástí Byzantské říše. Následovala expanze Osmanů, kteří v 16. a 17. století ovládli většinu jihovýchodní a střední Evropy, západní Asie i severní Afriky. Šest století osmanské dynastie skončilo po prohře Turecka v 1. světové válce vyhlášením sekulární Turecké republiky v roce 1923.

Otec národa Atatürk a jeho reforma Turecka

Mustafa Kemal Atatürk si dovolil po zrušení osmanské monarchie neslýchané – vyhnal ze země sultána, založil Tureckou republiku podle západního vzoru a zrušil islám jako státní náboženství. Arabské písmo nahradil latinkou, zreformoval turecký jazyk a zavedl rodinný zákon, kde ženám přiznává stejná práva jako mužům včetně práva volit (od roku 1930), čímž Turecko předběhlo o řadu let i Francii (1945) nebo Švýcarsko (1971). 
Lví brána v bývalém hlavním městě Chetitské říše Hattusa (Chattušaš)
Hadriánova brána v Efesu

Lidé v Turecku a místní kultura

Turky si oblíbíte pro jejich srdečnost, slušnost a pohostinnost. Jsou silně věřící, přes 99 % obyvatel vyznává sunnitský islám. Turecko je bezpečná země, s drobnou kriminalitou se potkáte zřídka. Žije tu 83 milionů lidí, metropolí je 5milionová Ankara. Domluvíte se turecky, na jihovýchodě země kurdsky. Se světovými jazyky uspějete jen částečně v letoviscích.

Otázky a odpovědi k historii a geografii Turecka 

Kde leží Turecko a s jakými zeměmi sousedí?
Jak velké je Turecko a kolik má obyvatel?
Jaké náboženství je v Turecku?