Jak dobře znáte Itálii a její geografii?

Italská republika je usazená na Apeninském poloostrově a přilehlých ostrovech, z nichž největší je Sicílie a Sardinie. Přirozené hranice země tvoří na severní straně oblouk alpského masivu, zbytek území vybíhá do Středomoří.

Mapa Itálie
Elba

Centrální pohoří, Apeniny, se poloostrovem táhne jako páteř dlouhá 1 200 km až k Sicílii. Ze severovýchodu přiléhá k Apeninám nejúrodnější část Itálie, Pádská nížina. Itálie má 24 ostrovů, největší jsou Sicílie, Sardinie a Elba.

Itálie sousedíFrancií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř italského území leží dva trpasličí státy (San Marino a Vatikán). Do rozlohy Itálie s 301 338 km² by se Česká republika vešla téměř čtyřikrát. Itálie přesahuje Česko i hustotou obyvatel na km², Italů je 60 milionů. Životní úroveň v zemi je vysoká, i když rozdíl mezi bohatým severem a chudším jihem je patrný.

Forum Romanum, Řím
Pobřeží v Apulii
Typické město v Umbrii

Zajímavosti z italské historie a kultury

  • 850 000 let – tak staré jsou první známky osídlení z paleolitu na území Itálie. Další vykopávky prokázaly lidskou přítomnost z doby neandrtálské před 200 000 lety. Během starověku byl Apeninský poloostrov osídlený mnoha kmeny, které přicházely z Evropy i Středomoří.
  • Starověký Řím – v 7 století př. n. l. ovládl a sjednotil území a vytvořil jednu z nejdůležitějších civilizací lidských dějin. Římské impérium ovládalo Evropu a celé Středomoří po několik století, na svém vrcholu obsáhlo území o neuvěřitelné rozloze 5 miliónů km².
  • Středověk – Itálie, rozdrobená mezi městské státy, se vzmáhá hlavně díky „námořním republikám“ (Benátky, Janov, Pisa, Amalfi) – městům, která zbohatla z námořního obchodu a mohla si dovolit podporovat vzdělání i financovat objevitelské cesty.
  • Renesance – ve 14. století se z italské Florencie do celého světa rozšířilo myšlenkové a umělecké hnutí, hlásající humanismus a návrat k antickým ideálům. Díla renesančních umělců (Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello) patří k nejkrásnějším v lidské historii.
  • Sjednocení Itálie – podařilo se až v polovině 19. století. K vytvoření nového státu se spojili republikáni (Giuseppe Garibaldi) s monarchisty. Italské království bylo vyhlášeno v roce 1861, prvním králem s titulem "Otec vlasti" se stal Viktor Emanuel II.
  • Od království k republice – poválečné zklamání Italů vyústilo v roce 1946 v referendum, kdy Italové zvolili místo království republiku. I přes sílící komunistické hnutí se Itálie v dalších volbách přiklonila k demokracii a připojila se k západnímu bloku.
Toskánská krajina

 

Otázky a odpovědi k historii a kultuře Itálie

Jakou rozlohu má Itálie?
Kolik ostrovů má Itálie?
Jaká jsou největší města Itálie?
Kdy se Itálie stala republikou?